Aktualności

Dot. postępowania z zużytymi maseczkami i rękawiczkami.

By 28 maja, 2020 Brak komentarzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że aby uniknąć problemu dot. zanieczyszczania przestrzeni publicznej (ulice, chodniki) zużyte środki ochrony osobistej w postaci maseczek i rękawiczek stosowanych przez mieszkańców w czasie pandemii należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

Powyższe środki ochrony osobistej należy traktować na równi z innymi materiałami higienicznymi, takimi jak: ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe.