Dębnica Kaszubska 222/2

SPRZEDAŻ DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ   46.8987 ha

cena wywoławcza: 2 650 000 zł 

Działka oznaczona nr 222/2, położona jest na obrzeżach wsi Dębnica Kaszubska, powiat słupski, województwo pomorskie, przy ul. Piaskowej, wśród pól uprawnych i lasów.

  kształt: nieregularny,

  teren nierówny, 

  dojazd: od ulicy Piaskowej, droga o nawierzchni z gruntu rodzimego, przejezdna,

  działka częściowo zadrzewiona,

  działki zabudowane w odległości ok 800 m,

  uzbrojenie terenu: w drodze sieć energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna,

na sąsiedniej działce znajduje się maszt telefoniczny. 

powierzchnia działki

użytek i klasa bonitacyjna

 

 

46.8987 ha

użytek

powierzchnia w ha

 

RIIIa

RIIIb

RIVa

RIVb

RV

PsV

0.6083

4.3345

31.4827

7.5658

1.2220

1.6854

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wypisem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XLI/296/2014 z dnia 2014-03-26) przewiduje się częściowo obszary wskazane na cele rozwoju funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych oraz częściowo obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Księga wieczysta: SL1S/00059994/1.

LOKALIZACJA

 

Dodatkowych informacji udziela Alicja Lichtensztein – pokój nr 19, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, lub pod numerem telefonu 59 8132 321 lub 666 366 828 (nieruchomosci@debnicakaszubska.eu).

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Cena

2 650 000

Powierzchnia

46.8987 ha

Miejscowość

Dębnica Kaszubska