Ważne ogłoszenia

I etap konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sportu w I półroczu 2017 r.

By 18 stycznia, 2017 Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył I etap konkurs na dofinansowanie w I półroczu 2017 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

  • Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 18.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia I etapu konkursu na realizację zadań publicznych  pobierz
  • Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.) pobierz