Aktualności

II etap konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sportu w II półroczu 2018 r.

By 29 lipca, 2018 Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył II etap konkurs na dofinansowanie w II półroczu 2018 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

* Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 27.07.2018 r. w sprawie ogłoszenia II etapu konkursu na realizację zadań publicznych

* Wzór oferty na realizację zadania publicznego (doc.)