Aktualności

Ogłoszenie – W sprawie: konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020

By 6 listopada, 2019 Brak komentarzy

W sprawie: konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  ogłasza konsultacje  Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok”.

 Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na piśmie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest  Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Opinie i uwagi należy przedkładać: od dnia 5 listopada 2019 r. do dnia 26 listopada 2019 r.

    1. osobiście w UG pok. nr 6 – w godzinach pracy Urzędu Gminy  w Dębnicy Kaszubskiej

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą za pomocą wyrażenia pisemnej opinii
Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone:

1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
2. na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarządzenie.168.2019
Projekt Roczny program na 2020