Ważne ogłoszenia

Szkolenie dot. zasad składania ofert oraz rozliczania i składania sprawozdań końcowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dębnica Kaszubska

By 18 stycznia, 2017 Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu dot. zasad składania ofert oraz rozliczania i składania sprawozdań końcowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Dębnica Kaszubska,  które odbędzie się 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.