Ważne ogłoszenia

W związku z trwającym okresem zimowym informujemy i przypominamy

By 16 stycznia, 2017 Brak komentarzy

W związku z trwającym okresem zimowym informujemy i przypominamy, że
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (bez względu czy zabudowanych czy też nie) należy do właścicieli, współwłaścicieli, zarządców nieruchomości, czy też użytkowników wieczystych.
W związku z powyższym właściciel odpowiedzialny zobowiązany jest do odśnieżenia oraz usunięcia ślizgości z chodnika. Jednocześnie informuję, że odgarnięty śnieg musi być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.
Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć oraz usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się z tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej.
Informujemy, że Gmina Dębnica Kaszubska w pierwszej kolejności zabezpiecza chodniki zlokalizowane bezpośrednio przy obiektach, których jest zarządcą, czyli: Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, obiektach szkolnych, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Zdrowia w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnym Ośrodku Kultury.
Prace na pozostałych chodnikach wykonywane są w miarę możliwości osobowych, jednakże informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w przypadku nie uprzątnięcia ich lub oblodzenia.
http://www.infor.pl/prawo/gmina/nieruchomosci/99013,Odsniezanie-chodnikow.html