Aktualności

Badanie opinii mieszkańców dotyczące krajobrazu w województwie pomorskim

By 5 maja, 2021 Brak komentarzy
Na terenie województwa pomorskiego trwa badanie ankietowe w ramach przeprowadzanego audytu krajobrazowego. Wspólnie z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego w Gdańsku oraz Urzędem Marszałkowskim zachęcamy mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska o wyrażenie swojego zdania.
W ankiecie można podzielić się opinią na temat wyglądu miejsca zamieszkania, a także wskazać najcenniejsze miejsca w okolicy miejsca zamieszkania oraz przykłady kultywowanych lokalnych tradycji, obrzędów i zwyczajów.
Celem audytu jest charakterystyka i ocena stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane w formie zbiorczej i zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby badawcze. Bezpośredni link do ankiety: