Aktualności

Badanie opinii mieszkańców w ramach ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”

By 26 listopada, 2020 Brak komentarzy

W ramach trwającej ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. prowadzi badania opinii mieszkańców na temat kluczowych zagadnień zawartych w ww. dokumencie. Miasto Słupsk, Powiat Słupski, Miasto Ustka, Gmina Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Kobylnica i Gmina Dębnica Kaszubska stanowią grupę dobraną ze względu na istniejące pomiędzy nimi silne relacje przestrzenne, takie jak suburbanizacja, dojazdy do pracy i szkół, połączenia komunikacyjne, dostępność transportową, dostępność usług publicznych, administracji oraz specjalistycznych usług medycznych. Strategia powstała jako efekt współpracy Miasta Słupska z gminami partnerskimi wzajemnie na siebie oddziałującymi i została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr IX/53/15 z dn. 15 marca 2015 r. Badanie ewaluacyjne prowadzone jest w celu podsumowania działań zrealizowanych w ramach Strategii, a powstałe wnioski pozwolą na sformułowanie podstawowych założeń do stworzenia nowej „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 2030”.

Zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu poprzez wypełnienie przygotowanej dla Państwa ankiety dotyczącej poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, która znajduje się pod adresem:

http://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/survey/index/sid/461242/newtest/Y/lang/pl

Ankieta będzie dostępna do 5 grudnia 2020 r.