Skip to main content
Kategoria

Sołectwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o wynikach II etapu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2021 roku.

By Aktualności, Sołectwa
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska uwzględniając wyniki prac komisji konkursowej podjął decyzję o wyborze oferentów i wysokości przyznanej dotacj w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i...
Czytaj Więcej
Skip to content