Skip to main content

STOSUJ PIĘĆ ZASAD

RĘCE Myj je często wodą z mydłem

 ŁOKIEĆ Zasłoń się nim, gdy kaszlesz

TWARZ Nie dotykaj oczu, nosa i ust

ODLEGŁOŚĆ Zachowaj 2 m odstępu

BEZPIECZEŃSTWO Zostań w domu

WAŻNE!

W związku z pandemią wirusa SARS-COV 2 wywołującego chorobię COVID-19, potocznie zwanym ” Korona wirusem” Urząd Gminy Dębnica Kaszubska wprowadza pewne zmiany w sposobie i godzinach funkcjonowania

Jak działa kasa Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ?

Kasa urzędu gminy zostaje zostaje zamknięta od dnia 12.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

Jak działa Punkt Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ?

Punkt obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska zostaje zamknięty do odwołania

Czy odpady będą odbierane regularnie?

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus) mogą wystąpić utrudnienia z realizacją obowiązku odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem.
Wszystkie „reklamacje” prosimy zgłaszać telefonicznie (59-8131719, 730820343) lub e-mailowo ( informacja@debnicakaszubska.eu) w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałki 8.00 – 17.00, wtorki, środy i czwartki 7.00 – 15.00 oraz piątki 7.00 – 14.00. Dołożymy wszelkich starań aby odpady były odbierane od Państwa w sposób należyty.
Poniżej kilka wskazówek dot. zachować podczas odbioru odpadów przez firmy wywozowe:
  • zminimalizuj kontakt z pracownikami – odstaw kosz po odbiorze,
  • odstawiaj kosz w rękawicach ochronnych,
  • po wstawieniu kosza na posesję – zachowaj zasady higieny – umyj i zdezynfekuj ręce.

Czy autobusy będą kursowały w sposób normalny?

Wystąpią drobne zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Jak działa Gminny Pszok ?

Drogi Mieszkańcu!

od dnia 21 kwietnia 2020r. zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Dębnica Kaszubska, ul. Przemysłowa, przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej).

Godziny otwarcia pozostają bez zmian, tzn.:

· wtorek – piątek od 10.00 do 18.00;
· soboty od 7.00 do 15.00.

Poniżej najważniejsze informacje, które będą obowiązywać na terenie PSZOK:

· mieszkańcy na plac PSZOK będą wpuszczani pojedynczo, tzn. należy poczekać, aż osoba przed Tobą wsiądzie do samochodu i opuści teren; nie należy wjeżdżać na teren PSZOK bez zgody pracownika;
· należy samemu wypakować odpady do odpowiedniego kontenera, tzn. po wskazaniu odpowiedniego kontenera przez pracownika PSZOK odpady należy samemu wypakować z samochodu umieścić w odpowiednim kontenerze;
· obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa oraz noszenie rękawiczek jednorazowych, tzn. obowiązkiem osoby przebywającej na placu PSZOK jest zakrycie nosa i ust maseczką, szalikiem, apaszką oraz noszenie jednorazowych rękawiczek.

OSOBY NIE STOSUJĄCE MASECZEK ORAZ RĘKAWICZEK NIE BĘDĄ WPUSZCZANE NA TEREN PSZOK!

jak działa odbiór odpadów komunalnych z miejsc izolacji ?

1. Odpady z miejsca izolacji będą zbierane z podziałem na cztery frakcje tj. papier, szkło, plastik i zmieszane (bio umieszczane razem ze zmieszanymi).

2. Odpady zbierane selektywnie zgodnie z ust. 1 muszą być umieszczane w worku koloru czarnego z koniecznością szczelnego zamknięcia.

3. Odpadów z miejsc izolacji nie można wystawiać przed posesję/drzwi lokalu ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne.

4. Odbiór worków z odpadami z miejsc izolacji (bez bezpośredniego kontaktu z osobą przebywającą w izolacji) odbywać się będzie 1 x w tygodniu (w środy) w godzinach 6.00 – 9.00, przy czym pierwszy odbiór odpadów nastąpi dnia 30.04.2020 r. (czwartek).

5. W uzasadnionych przypadkach możliwy będzie odbiór odpadów pochodzących z miejsc izolacji w innym indywidualnym terminie.

6. Zgłoszenia odbioru odpadów o których mowa w ust. 1 należy dokonywać pod numerem telefonu 693 606 604 lub na adres e-mail: sekretariat2020@pgkslupsk.pl w godzinach 7.00 – 14.00. Kontakt dedykowany wyłącznie obsłudze miejsc izolacji.

7. Worki na poszczególne frakcje odpadów wymienione w ust. 1, łącznie z workiem w kolorze czarnym będą dostarczane do miejsc izolacji w czasie odbioru odpadów lub po zgłoszeniu do siedziby Spółki.

8. Odpady komunalne z miejsc izolacji będą odbierać bezpośrednio pracownicy PGK wyposażeni w kombinezony ochronne, ochraniacze obuwia, przyłbice, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki.

(Zarządzenie wewnętrzne Nr 32/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zabezpieczenia i odbioru odpadów komunalnych z miejsc izolacji)

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych podlegają osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, wobec których lekarz lub felczer nie zastosował obowiązkowej hospitalizacji.

WAŻNE!

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus), rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Klientów i pracowników urzędu uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum.

Informujemy, że wszelkie sprawy, które nie wymagają bezpośredniej obecności w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, możecie Państwo załatwić drogą mailową lub telefoniczną. Zachęcamy Państwa do uprzedniego kontaktu telefonicznego z pracownikami, którzy udzielą wszelkich informacji oraz określą czy w danej sprawie wizyta w urzędzie jest niezbędna.

Tel. 59 813 17 19, fax. 059 813 16 34 E-mail ogólny do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska: informacja@debnicakaszubska.eu, Skrytka ePUAP: /ugdebnicakaszubska/skrytka

Podajemy numery kontaktowe do Pomorskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, z którą należy się bezzwłocznie kontaktować na wypadek wystąpienia objawów charakterystycznych dla koronawirusa (gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem): 59 843 12 91 lub 608 205 830

Skip to content