Działka budowlana nr 1204

Działka Budowlana DĘBNICA KASZUBSKA POWIERZCHNIA: 0,1188

Wadium: 6 000,00 zł, Termin wpłaty: 19 marca 2021 r.

Termin przetargu: 25.03.2021 r., godz. 9:00

50 000,00 zł + 23 % VAT POBIERZ JAKO PDF ZOBACZ NA E-MAPIE

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska nr: 25 9315 0004 0060 0444 2000 0100 Bank Spółdzielczy w Ustce, w taki sposób aby najpóźniej w dniu 19 marca 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska. W tytule przelewu należy wskazać: numer działki i miejscowość.
2. Wpłacone wadium:
1) podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu;
2) ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej;
3) zostaje zwrócone – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Lokalizacja szczegółowa: Działka niezabudowana. Teren równy, kształt regularny, zbliżony do prostokąta, dogodny pod zabudowę. Dojazd z drogi gminnej – ul. Klonowa. Działka uzbrojona – sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, energetyczna oraz telekomunikacyjna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXIX/153/2005 z dnia 2005-01-31) dla działki przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Kształt działki: Teren równy, kształt regularny, dogodny pod zabudowę.
Zagospodarowanie działki: Działka niezabudowana. Teren płaski o kształcie wielokąta, porośnięty trawą. Aktualnie brak jest urządzonej drogi dojazdowej (ul. Cisowa). Uzbrojenie: w drodze sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telekomunikacyjna. Przez działkę od strony drogi przechodzi sieć telekomunikacyjna. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXIX/153/05 z dnia 31.01.2005 r.) dla działki oznaczonej nr 1204, położonej w Dębnicy Kaszubskiej przewiduje się tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 1MN: Teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej
Rodzaj działki: Działka Budowlana

Kategoria:

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

tel. kom. 663 366 828, tel. stac. 59 813 23 21

nieruchomosci@debnicakaszubska.eu