InwestycjeProjekty Gminne

I etap konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sportu w I półroczu 2019 r.

By 28 stycznia, 2019 Brak komentarzy

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, że ruszył I etap konkurs na dofinansowanie w I półroczu 2019 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu w Gminie Dębnica Kaszubska.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w terminie do dnia 18 lutego 2019r. poniedziałek do godz. 17:00.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w materiałach do pobrania.

Materiały do pobrania:

· Zarządzenie nr 06/2019 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dn. 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia I etapu konkursu na realizację zadań publicznych

· wzór oferty realizacji zadania publicznego

 

Skip to content