AktualnościProjekty Gminne

konkurs na wsparcie lokalnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury, sztuki tradycji – budowy i wykończenia świetlicy wiejskiej w Gałęzowie

By 11 lipca, 2019 18 lipca, 2019 Brak komentarzy

Ogłoszenie otwartego  konkursu ofert na wsparcie lokalnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury, sztuki tradycji – budowy i wykończenia świetlicy wiejskiej w Gałęzowie poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych, które służy realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska i podlega wykonaniu
w latach 2019 – 2020.

Zalącznik nr 2- Karta oceny merytorycznej

Wzór oferty

Zarządzenie_105_2019_z dnia _11_lipca _w_sprawie_ogłoszenia konkursu