Aktualności

Konsultacje projektów 22 statutów sołectw: Brzeziniec-Borzęcinko, Budowo, Dobieszewo, Dobra, Dębnica Kaszubska, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory, Kotowo, Krzywań, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Podwilczyn, Starnice, Skarszów Górny, Skarszów Dolny, Żarkowo w Gminie Dębnica Kaszubska.

By 28 kwietnia, 2023 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  ogłasza konsultacje projektów 22 statutów sołectw: Brzeziniec-Borzęcinko, Budowo, Dobieszewo, Dobra, Dębnica Kaszubska, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory, Kotowo, Krzywań, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Niepoględzie, Podole Małe, Podwilczyn, Starnice, Skarszów Górny, Skarszów Dolny, Żarkowo w Gminie Dębnica Kaszubska

1. Celem konsultacji społecznych jest wyrażenie opinii na piśmie za pomocą formularzy konsultacji, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 22 do zarządzenia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska nr 56/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. na temat treści procedowanych statutów.

2. Uprawnieni do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy sołectwa:

1) Brzeziniec – Borzęcinko w przypadku statutu sołectwa Brzeziniec – Borzęcinko;

2) Budowo w przypadku statutu sołectwa Budowo;

3) Dobieszewo w przypadku statutu sołectwa Dobieszewo;

4) Dobra w przypadku statutu sołectwa Dobra;

5) Dębnica Kaszubska w przypadku statutu sołectwa Dębnica Kaszubska;

6) Gałęzów w przypadku statutu sołectwa Gałęzów;

7) Gogolewko w przypadku statutu sołectwa Gogolewko;

8) Gogolewo w przypadku statutu sołectwa Gogolewo;

9) Grabin w przypadku statutu sołectwa Grabin;

10) Jawory w przypadku statutu sołectwa Jawory;

11) Kotowo w przypadku statutu sołectwa Kotowo;

12) Krzywań w przypadku statutu sołectwa Krzywań;

13) Łabiszewo w przypadku statutu sołectwa Łabiszewo;

14) Mielno w przypadku statutu sołectwa Mielno;

15) Motarzyno w przypadku statutu sołectwa Motarzyno;

16) Niepoględzie  w przypadku statutu sołectwa Niepoględzie;

17) Podole Małe w przypadku statutu sołectwa Podole Małe;

18) Podwilczyn w przypadku statutu sołectwa Podwilczyn;

19) Starnice w przypadku statutu sołectwa Starnice;

20) Skarszów Górny w przypadku statutu sołectwa Skarszów Górny;

21) Skarszów Dolny w przypadku statutu sołectwa Skarszów Dolny;

22) Żarkowo w przypadku statutu sołectwa Żarkowo.

3Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 25 kwietnia 2023  roku do dnia

30 września 2023 roku w formie narzędzia komunikacji pisemnej, pozwalającego na wyrażanie opinii na piśmie za pomocą formularzy konsultacji, stanowiących załączniki od nr 1 do nr 22 do niniejszego zarządzenia, przesłanych na adres Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. A. Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska  lub złożonych w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w godz. pracy Urzędu: pon. 8.00 – 17.00; wt. – czw. 7.00 – 15.00; pt. 7.00 – 13.00. O zachowaniu terminu konsultacji decyduje data wpływu formularza konsultacji do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

4. Projekty statutów sołectw oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione:

1) w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska www.debnicakaszubska.eu ;

2) w formie elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/ w zakładkach:

a)       Konsultacje z mieszkańcami,

b)        Sołectwa, Tablice ogłoszeń;

3) w formie papierowej u sołtysa sołectwa:

a)  Brzeziniec – Borzęcinko dla mieszkańców sołectwa Brzeziniec – Borzęcinko,

b)  Budowo dla mieszkańców sołectwa Budowo,

c)  Dobieszewo dla mieszkańców sołectwa Dobieszewo,

d) Dobra dla mieszkańców sołectwa Dobra,

e) Dębnica Kaszubska dla mieszkańców sołectwa Dębnica Kaszubska,

f)  Gałęzów dla mieszkańców sołectwa Gałęzów,

g) Gogolewko, dla mieszkańców sołectwa Gogolewko,

h) Gogolewo dla mieszkańców sołectwa Gogolewo,

i) Grabin dla mieszkańców sołectwa Grabin,

j) Jawory dla mieszkańców sołectwa Jawory,

k) Kotowo dla mieszkańców sołectwa Kotowo;,

l) Krzywań dla mieszkańców sołectwa Krzywań,

m) Łabiszewo dla mieszkańców sołectwa Łabiszewo,

n) Mielno dla mieszkańców sołectwa Mielno,

o) Motarzyno dla mieszkańców sołectwa Motarzyno,

p) Niepoględzie dla mieszkańców sołectwa Niepoględzie,

q) Podole Małe dla mieszkańców sołectwa Podole Małe,

r) Podwilczyn dla mieszkańców sołectwa Podwilczyn,

s)  Starnice dla mieszkańców sołectwa Starnice,

t) Skarszów Górny dla mieszkańców sołectwa Skarszów Górny,

u) Skarszów Dolny dla mieszkańców sołectwa Skarszów Dolny,

v) Żarkowo dla mieszkańców sołectwa Żarkowo;

4) na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

5. Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ukończenia konsultacji poprzez:

1)  publikację na stronie Urzędu: https://www.debnicakaszubska.eu;

2) publikację na  stronie BIP http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/ w zakładkach:

a)         Konsultacje z mieszkańcami,

b)        Sołectwa, Tablice ogłoszeń;

3) publikację na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

1. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Brzeziniec Borzęcinko w Gminie Dębnica Kaszubska

1.1 Projekt statutu SOŁECTWA Brzeziniec – Borzęcinko

2. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Budowo w Gminie Dębnica Kaszubska

2.2 Projekt statutu SOŁECTWA Budowo

3. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Dobieszewo w Gminie Dębnica Kaszubska

3.3 Projekt statutu SOŁECTWA Dobieszewo

4. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Dobra w Gminie Dębnica Kaszubska

4.4 Projekt statutu SOŁECTWA Dobra

5. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Dębnica Kaszubska w Gminie Dębnica Kaszubska

5.5 Projekt statutu SOŁECTWA Dębnica Kaszubska

6. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Gałęzów w Gminie Dębnica Kaszubska

6.6 Projekt statutu SOŁECTWA Gałęzów

7. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Gogolewko w Gminie Dębnica Kaszubska

7.7 Projekt statutu SOŁECTWA Gogolewko

8. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Gogolewo w Gminie Dębnica Kaszubska

8.8 Projekt statutu SOŁECTWA Gogolewo

9. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Grabin w Gminie Dębnica Kaszubska

9.9 Projekt statutu SOŁECTWA Grabin

10. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Jawory w Gminie Dębnica Kaszubska

10.10 Projekt statutu SOŁECTWA Jawory

11. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Kotowo w Gminie Dębnica Kaszubska

11.11 Projekt statutu SOŁECTWA Kotowo

12. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Krzywań w Gminie Dębnica Kaszubska

12.12 Projekt statutu SOŁECTWA Krzywań

13. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Łabiszewo w Gminie Dębnica Kaszubska

13.13 Projekt statutu SOŁECTWA Łabiszewo

14. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Mielno w Gminie Dębnica Kaszubska

14.14 Projekt statutu SOŁECTWA Mielno

15. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska

15.15 Projekt statutu SOŁECTWA MOTARZYNO

16. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Niepogledzie w Gminie Dębnica Kaszubska

16.16 Projekt statutu SOŁECTWA Niepoględzie

17. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Podole Małe w Gminie Dębnica Kaszubska

17.17 Projekt statutu SOŁECTWA Podole Małe

18. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Podwilczyn w Gminie Dębnica Kaszubska

18.18 Projekt statutu SOŁECTWA Podwilczyn

19. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Starnice w Gminie Dębnica Kaszubska

19.19 Projekt statutu SOŁECTWA Starnice

20. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Skarszów Górny w Gminie Dębnica Kaszubska

20.20 Projekt statutu SOŁECTWA Skarszów Górny

21. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Skarszów Dolny w Gminie Dębnica Kaszubska

21.21 Projekt statutu SOŁECTWA Skarszów Dolny

22. FORMULARZ KONSULTACJI Statutu Sołectwa Żarkowo w Gminie Dębnica Kaszubska

22.22 Projekt statutu SOŁECTWA Żarkowo

Zarządzenie.56.2023.2023-04-24_konsulatacje społeczne statutów sołectw

Skip to content