Aktualności

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”

By 20 października, 2021 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”.

Opinie należy przesłać z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, na adres Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. A. Kani 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska  lub złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej do dnia 10 listopada 2021 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjecia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Załącznik 1 do Zarządzenia – FORMULARZ KONSULTACJI
Zarządzenie.171.2021.2021-10-20_konsultacje rocznego programu współpracy

Skip to content