Skip to main content
Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości: Budówko, Grabówko i Łosinko.

By 22 marca, 202323 marca, 2023No Comments

1. Sprawozdanie z analizą ankiet z przebiegu konsultacji społecznych odbytych w dniach od 15 lutego 2023 roku do 8 marca 2023 r. z mieszkańcami miejscowości Budowo i Budówko w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Budówko z „przysiółek wsi Budowo” na Budówko – „osada”.

2. Sprawozdanie z analizą ankiet z przebiegu konsultacji społecznych odbytych w dniach od 15 lutego 2023 roku do 8 marca 2023 r. z mieszkańcami miejscowości Grabówko i Niepoględzie w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Grabówko z „przysiółek wsi Niepoględzie” na Grabówko – „osada”.

3 Sprawozdanie z analizą ankiet z przebiegu konsultacji społecznych odbytych w dniach od 15 lutego 2023 roku do 8 marca 2023 r. z mieszkańcami miejscowości Łosinko i Podwilczyn w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Łosinko z „część wsi Podwilczyn” na Łosinko – „osada”.

Skip to content