AktualnościSołectwaWażne ogłoszenia

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

By 10 lipca, 2019 17 lipca, 2019 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zachęca mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Dębnica Kaszubska.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs dla gmin województwa pomorskiego na demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Konkurs kierowany jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

Udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100% wartości zadania, zastrzega się że, brakującą część Wnioskodawca (właściciel nieruchomości/posiadacz) pokryje z własnych środków.

Uwaga: Zadanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego poszycia dachowego.

Kosztami kwalifikowanymi zadania będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, które zostały poniesione w latach 2019 – 2020, ale nie zostały zakończone przed dniem 31 maja 2019 roku.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 19 lipca 2019 roku. Wnioski należy składać w pokoju nr 27 lub w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

a także pozostałe dokumenty dostępne są bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 27, tel. 59 813 23 33. Do wniosku należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy wyrobów zdemontowanych) oraz dokumentację fotograficzną obiektu lub miejsca, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

Jednocześnie tutejszy Organ przypomina, iż zgodnie z obowiązującym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.