Aktualności

Nowy przypadek wirusa ptasiej grypy w gospodarstwie Adkonis Ferma Kur w Kwakowie

By 1 lutego, 2021 Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

W związku z potwierdzonym ponownym przypadkiem wystąpienia wirusa ptasiej grypy w gospodarstwie Adkonis Ferma Kur w Kwakowie,  w celu zminimalizowania wystąpienia  ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw,  zaleca się:

 • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób oraz paszy przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;
 • wstrzymanie się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawiać w budynkach inwentarskich, w których jest utrzymywany;
 • wstrzymanie się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
 • stosowanie w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, ( w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą ptaków) ;
 • stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Ponadto przypominam, że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy zobowiązani są zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii, Wójt) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, a w szczególności:

 • zwiększenie padnięcia ptaków w gospodarstwie;
 • spadek dziennej produkcji jaj;
 • spadek przyjmowania paszy lub wody;
 • objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunka

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • Głównego Inspektoratu Weterynarii,
 • Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Sytuacja jest pod stałą obserwacją odpowiednich służb. Uprzejmie informuję, że będziemy na bieżąco przekazywali zalecenia związane z wystąpieniem na terenie naszej Gminy ptasiej grypy.

ptasia-grypa