AktualnościProjekty Gminne

Ogłoszenie do komisji konkursowej – wsparcie wkładu własnego

By 24 lipca, 2019 Brak komentarzy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na wsparcie lokalnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury, sztuki, tradycji – budowy i wykończenia świetlicy wiejskiej w Gałęzowie poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektu współfinansowanego ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska