Aktualności

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w II półroczu 2021 roku.

By 22 czerwca, 2021 Brak komentarzy

Na podstawie art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020, poz. 1057)Wójt Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert, złożonych na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Dębnica Kaszubska w otwartych konkursach ofert w II półroczu 2021 roku.

Skip to content