Aktualności

Ogłoszenie w sprawie: konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 r.

By 24 października, 2022 16 listopada, 2022 Brak komentarzy

Ogłoszenie w sprawie: konsultacji  Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 r.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska  ogłasza konsultacje  Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 rok.

 Celem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest  Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Opinie i uwagi należy składać  w okresie od dnia 24 października 2022 roku do dnia 14 listopada 2022 roku w formie: wyrażania opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacji stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, przesłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. ks. A. Kani16A, 76-248 Dębnica Kaszubska lub złożonej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w godz. pracy: pon. 8.00 – 17.00; wt. – czw. 7.00 – 15.00; pt. 7.00 – 13.00.

Ogłoszenie o konsultacjach zostanie umieszczone:

na tablicy informacyjnej
na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej

Skip to content