Projekty Gminne

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania …

By 14 grudnia, 2015 Brak komentarzy

pomorskiewue

„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w partnerstwie samorządów, w którym Miasto Słupsk – było Liderem, a Gmina Miasto Ustka, Gmina Kobylnica, Damnica, Dębnica Kaszubska oraz Powiat Słupski – Partnerami Projektu.

W ramach projektu przygotowywano i opracowywano dokumentację  projektową,
w tym dokumentację techniczną i audyty energetyczne dla 43 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska w tym dla 4 obiektów należących do Gminy Dębnica Kaszubska:

  • Dokumentacja dla budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
  • Dokumentacja dla budynku Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
  • Dokumentacja dla budynku Przedszkola w Borzęcinie przy Szkole Podstawowej w Gogolewie
  • Dokumentacja dla budynku Przedszkola w Budowie przy Szkole Podstawowej w Motarzynie

Posiadanie kompletu dokumentacji pozwoli gminom na osiągnięcie gotowości do aplikowania o środki unijne na współfinansowanie prac termomodernizacyjnych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Ogółem wartość projektu: 1 145 594,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR 845 150,57 zł

 Wartość projektu Gminy Dębnica Kaszubska 105165,00 zł

w tym kwota dofinansowania EFRR   75 206,26 zł

Termin realizacji projektu: wrzesień 2012 – grudzień 2015 r.

 

Skip to content