Ważne ogłoszenia

Poszukujemy gospodarstwa domowego do pilotażu.

By 7 lutego, 2016 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska poszukuje inwestora posiadającego gospodarstwo domowe, składające się z 4-5 osób, do udziału w pilotażowym przedsięwzięciu dotyczącym zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków wykonanej w technologii IN-DRÄN (producent: FANN POLSKA Sp. z o.o., www.fann.pl). Urządzenie to oczyszczalnia pasywna wykorzystująca proces naturalnego oczyszczania, nie wymagająca żadnych elementów ruchomych, a przez to łatwiejsza i trwalsza w obsłudze.
Przedsięwzięcie będzie polegało na zamontowaniu modelowej oczyszczalni o wartości ok 10000,00 zł netto. Inwestor zobowiązany będzie wnieść wkład w wysokości 6000,00 zł netto, pozostałą wartość pokryje producent przedmiotowej oczyszczalni.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przekazywanie informacji, do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, o sposobie funkcjonowania urządzenia. Jest to niezbędne w celu dokonania wyboru technologii budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w latach następnych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Ponadto od inwestora oczekujemy użytkowania oczyszczalni ściśle według zaleceń producenta.
O wyborze lokalizacji inwestycji zdecydują uwarunkowania związane z optymalnym funkcjonowaniem urządzenia tj. wielkość gospodarstwa domowego, warunki gruntowe, brak kanalizacji, itp. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 29 lutego 2016r.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16A, 76- 248 Dębnica Kaszubska, tel. (59) 8 132 329. Sprawę prowadzi Pan Adam Gardzielewski, pok. 27.