Aktualności

Poznaj Polskę

By 7 maja, 2023 Brak komentarzy

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 34 879,40 zł.

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej tradycji, zabytków kulturalnych i historycznych. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Grupę docelową stanowi 170 uczniów Zespołu Szkół w Gogolewie oraz Zespołu Szkół w Motarzynie.

Skip to content