AktualnościWażne ogłoszenia

Profilaktyka boreliozy w powiecie słupskim-2018 .Bezpłatne badania dla mieszkańców!

By 23 sierpnia, 2018 Brak komentarzy

Rusza program profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim – 2018. Będą bezpłatne badania dla mieszkańców!

Od 15 sierpnia do 15 grudnia br. w powiecie słupskim realizowany będzie program profilaktyki boreliozy – 2018 obejmujący wykonywanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania. Bezpłatnymi badaniami laboratoryjnymi objętych zostanie 350 mieszkańców wszystkich miast i gmin powiatu, w wieku od 20 roku życia, u których wcześniej nie stwierdzono boreliozy i którzy nie byli leczeni z powodu tej choroby.

Badania wykonywane będą od 20 sierpnia – do wyczerpania limitu, przez wyłonione w konkursie ofert Medyczne Laboratorium DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w Słupsku funkcjonujące przy ul. Jana Pawła II 1a. Kwalifikacja uczestników odbywać się będzie w ośrodkach zdrowia/przychodniach miast i gmin powiatu słupskiego oraz punktach pobrań realizatora programu przy ulicach: Jana Pawła II 1a, Wileńskiej 30, Tuwima 23, Stary Rynek 5, przy Placu Dąbrowskiego 6 oraz w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 18. Zainteresowani będą musieli wypełnić ankietę oceny ekspozycji na kleszcze. O zakwalifikowaniu do badania zdecydują zweryfikowane przez personel medyczny informacje zawarte w ankiecie, uzasadniające jego wykonanie.

Z bezpłatnych badań głównie powinny skorzystać osoby z grupy podwyższonego ryzyka, tj. leśnicy, rolnicy, osoby często przebywające na terenach bytowania kleszczy. Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową wywołaną przez krętki z rodzaju Borelia i przenoszoną przez zakażone kleszcze z rodzaju Ixodes. Jest chorobą infekcyjną, o przewlekłym przebiegu. W kraju, a także w woj. pomorskim wciąż obserwuje się wzrost zachorowań na nią. W roku 2015 zanotowano ich w kraju – 13 625, w 2016 r. – 21 200, w 2017 r. – 21 528. W powiecie słupskim odnotowano odpowiednio: 111, 85 i 125 zachorowań. W 2017 roku, na 20 pomorskich powiatów i miast na prawach powiatu, największą zapadalność na boreliozę zanotowano w powiecie bytowskim (275 przypadków na 100 tys. mieszkańców), kościerskim (207) i słupskim (127).

Na wzrost zachorowania i większe narażenie na kontakt z zakażonymi kleszczami mają wpływ trzy główne czynniki: spędzanie przez ludzi większej ilości czasu na obszarach leśnych, rolnych, łąkach i terenach rekreacyjnych, wyższe temperatury w zimie oraz na wiosnę sprzyjające większej przeżywalności gryzoni – głównych żywicieli kleszczy oraz coraz bardziej dostępna diagnostyka laboratoryjna, dzięki której rośnie wykrywalność choroby.

Adresowany do mieszkańców powiatu słupskiego program profilaktyki boreliozy jest finansowany ze środków powiatu (21 tys. zł), gminę Kępice (2,5 tys. zł), ponad 6,5 tys. zł. dokłada realizator programu, czyli Medyczne Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. Badaniami objęci zostaną mieszkańcy wszystkich miast i gmin powiatu, ich liczba dla poszczególnych gmin została ustalona na podstawie liczby mieszkańców, przy czym dla gminy Kępice została zwiększona odpowiednio do przekazanych przez tę gminę środków na ich wykonanie.

Lista ośrodków zdrowia/przychodni, i punktów pobrań Medycznego Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o., do których można zgłaszać się na badania:

Lp. Gmina Nazwa ośrodka zdrowia/przychodni prowadzącej kwalifikacje do badania Miejsce/telefon Dostępność
1 Damnica Niepubliczny ZOZ w Damnicy Damnica ul Klonowa 5
tel. 59 811 32 79
poniedziałek/środa
8:00-9:00
2 Niepubliczny ZOZ w Damnicy, Filia w Bobrownikach Bobrowniki 19a
tel. 59 811 30 70
poniedziałek/środa
8:00-9:00
3 Niepubliczny ZOZ w Kobylnicy, Ośrodek Zdrowia w Starej Dąbrowie Stara Dąbrowa 4

tel. 59 811 34 59

poniedziałek/środa
8:00-9:00
4 Dębnica Kaszubska Niepubliczny ZOZ w Borzęcinie, Przychodnia POZ
w Dębnicy Kaszubskiej
Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 26tel. 59 843 02 99
wtorek/czwartek
8:00-9:00
5 Niepubliczny ZOZ w Borzęcinie, Przychodnia POZ Borzęcino 5
tel. 858 26 78
wtorek

8:00-9:00

6 Niepubliczny ZOZ, Budowo 41 Budowo 41
tel. 59 858 12 98
wtorek

8:00-9:00

7 Główczyce Niepubliczny ZOZ, Ośrodek Zdrowia w Pobłociu Pobłocie 8, tel. 59 811 65 09 pon./wtorek/czwartek

8:00-10:00

8 Niepubliczny ZOZ w Pobłociu, Filia w Stowięcinie Stowięcino 25
tel. 59 811 66 09
pon./wtorek/czwartek

8.:00-10:00

9 NORDMEDIC Sp. z o.o., Przychodnia POZ
w Główczycach
Główczyce, ul. Słupska 9
tel. 59 844 94 97
wtorek/czwartek

8:00-10:00

10 Kępice Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
w Kępicach
Kępice, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 59 857 68 65 Środa
7:30-9:00
11 REHA-AKTIV LUIZA WEINMEISTER Kępice, Pl. Wolności 23A
tel. 59 842 57 96
wtorek
8:00-10:00
12 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
w Kępicach
Kępice
ul. Mickiewicza 24
tel.799 191 224
wtorek
8:00-10:00
13 Kobylnica Niepubliczny ZOZ “EWA-MED” w Sycewicach Sycewice
ul. Słupska 14
tel. 59 846 64 68
wtorek/środa/piątek
8:00-10:00
14 Niepubliczny ZOZ w Kobylnicy Ośrodek Zdrowia
w Słonowicach
Słonowice 12
tel. 59 842 90 49
poniedziałek
8:00-9:00
15 Niepubliczny ZOZ w Kobylnicy Kobylnica
ul. Główna 54 A
tel. 59 842 90 49
wtorek/czwartek/piątek
8:00-9:00
16 Niepubliczny ZOZ w Kobylnicy Ośrodek Zdrowia
w Kwakowie
Kwakowo ul. Cicha 13
tel. 59 846 20 70
piątek
8:00-9:00
17 Potęgowo Niepubliczny ZOZ „CEZ-MED.” w Potęgowie Potęgowo
ul. Kościuszki 6
tel. 59 811 52 89
czwartek
8:00-9:45
18 Niepubliczny ZOZ w Kobylnicy Ośrodek Zdrowia
w Łupawie
Łupawa 18
tel. 59 846 3509
poniedziałek/środa

8:00-9:00

19 Słupsk LEKARZ DOMOWY Sp. z o.o. w Słupsku, Ośrodek Zdrowia w Bruskowie Wielkim Bruskowo Wielkie 3
tel. 59 811 91 25
wtorek/piątek
8:00-8:30
20 Niepubliczny ZOZ
w Jezierzycach
Jezierzyce ul. Główna 8/8
tel. 59 811 25 82
środa
8:00-9:00
21 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Wrzeście 35
tel. 59 846 26 16
środa
8:00-9:00
22 Niepubliczny ZOZ w Kobylnicy Ośrodek Zdrowia
w Głobinie
Głobino 47
tel. 59 847 10 88
wtorek/piątek
8:00-9:00
23 Smołdzino Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Smołdzinie
Smołdzino, ul. Ogrodowa 12, tel.59 811 73 76 wtorek
8:00 -10:30
24 Samodzielny Publiczny ZOZ w Smołdzinie

Ośrodek Zdrowia w Gardnie Wielkiej

Gardna Wielka, Pl. Wolności 7

tel. 59 846 33 40

Wtorek
8:00-10:30
25 Niepubliczny ZOZ, Przychodnia Rodzinna w Smołdzinie Smołdzino, ul. Bema 12
tel. 59 811 73 30
wtorek
8:00-10:30
26 Miasto Ustka, Gmina Ustka Falck Medycyna Sp. z. o.o. Centrum Medyczne Falck
w Ustce
Ustka, ul. Kopernika 18,
tel. 59 814 60 12
środa 8:00-9:00
27 Falck Medycyna Sp. z. o.o. Centrum Medyczne Falck w Ustce Ustka, ul Leśna 10-14,
tel. 59 814 47 43
środa 8:00-9:00
28 Falck Medycyna Sp. z. o.o. Centrum Medyczne Falck w Ustce – Ośrodek Zdrowia w Zaleskich Zaleskie 8,
tel. 59 814 13 33
środa 8:00-9:00
29 Falck Medycyna Sp. z. o.o. Centrum Medyczne Falck w Ustce – Ośrodek Zdrowia w Bałamątku Bałamątek 18,
tel.59 814 17 66
środa 8:00-9:00
30 Punkt Pobrań DIAGNOSTYKA w Ustce Ustka, ul. Grunwaldzka 18,
tel. 59 81499 95
poniedziałek-piątek 8:00-12:00
31 Wszystkie Gminy Powiatu Punkt Pobrań DIAGNOSTYKA w Słupsku Słupsk, ul Tuwima 23

tel. 598428706

poniedziałek-piątek 6:30-11:00
32 Punkt Pobrań DIAGNOSTYKA w Słupsku Słupsk, Stary Rynek 5, tel. 59 842 77 96 poniedziałek-piątek 7:00-12:00
33 Punkt Pobrań DIAGNOSTYKA w Słupsku Słupsk, pl. Dąbrowskiego 6, tel. 59841 37 97 poniedziałek-piątek 7:30-10:30
34 Punkt Pobrań DIAGNOSTYKA w Słupsku Słupsk, ul Jana Pawła II 1a, tel. 59 840 24 28 poniedziałek-piątek 7:30-15:00;

sobota 8:00-12:00

35 Punkt Pobrań DIAGNOSTYKA w Słupsku Słupsk, ul. Wileńska 30, tel. 59 840 38 00 poniedziałek-piątek 6:45-14:00;

sobota 8:00-10:00

 

Informacji nt. badań udzielą lekarze POZ w wymienionych wyżej ośrodkach zdrowia
i przychodniach oraz Iwona Nierzwicka – kierownik Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o., tel. 59 840 24-28, a na temat programu p. Zbigniew Babiarz Zych – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, p. Danuta Rolbiecka – inspektor ds. promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku, tel. 59 84 18 552/553.

Skip to content