Skip to main content
Aktualności

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2022

By 6 listopada, 20237 listopada, 2023No Comments

Choć jest materiałem niepalnym, elastycznym i dobrze izolującym, to mimo wszystko musi zniknąć z krajobrazu miast i wsi. Według powszechnie dostępnych badań azbest może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Gmina Dębnica Kaszubska sukcesywnie wspiera mieszkańców w jego usuwaniu.

Zapoczątkowany w ubiegłym roku program „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska” nadal jest kontynuowany. Dzięki wsparciu samorządu z posesji mieszkańców znika niebezpieczny materiał, który później jest w bezpieczny sposób unieszkodliwiany.

W ramach zadania „ Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2022” zakres prac obejmował:
– demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 7 nieruchomości;
– transport i utylizacja – z terenu 34 nieruchomości.

Niebezpieczny materiał został przetransportowany na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo w gminie Pruszcz.

Unieszkodliwiono 67,68 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 36 483,85 zł z czego: otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadania wynosi – 24 270,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 12 213,85 zł pokrywają uczestnicy ww. Programu.

http://wfos.gdansk.pl/

Skip to content