AktualnościWażne ogłoszenia

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022-2030

By 8 kwietnia, 2022 25 kwietnia, 2022 Brak komentarzy

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022-2030

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zaprasza mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022-2030”, w terminie od 9 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie wniosków i uwag dotyczących w/w projektu.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej – poprzez zgłaszanie uwag do projektu  Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022 – 2030 za pomocą formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii.

Zgłaszania uwag można dokonywać:

– w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
– pocztą tradycyjną ba adres Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. A. Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska,
– za pomocą poczty elektronicznej na adres: inga.kawalek@cio.slupsk.pl.
– ustnie lub pisemnie podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2022 r. o godzinie 17:00 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną umieszczone:

1)     na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska – www.debnicakaszubska.eu,
2)     w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,
3)     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska w zakładce konsultacje z mieszkańcami Gminy –
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl/public/?id=158256.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 730 820 909 lub w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.

Skip to content