Aktualności

Promocja „Pomorskich Szlaków Kajakowych”

By 30 marca, 2021 Brak komentarzy
Samorząd Województwa Pomorskiego, realizując przedsięwzięcie strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe” zaprasza właścicieli, operatorów i zarządców ogólnodostępnych wykonanych przystani, stanic oraz pomostów kajakowych do NIEODPŁATNEGO zgłaszania i rejestracji swojej oferty w bazie przystani kajakowych, funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku nr 1), dostępnego również na stronie internetowej: https://kajaki.pomorskie.eu/pl_PL/dodaj-obiekt-do-bazy1. Zgłoszenie należy wysłać zgodnie z instrukcją zamieszczoną w formularzu zgłoszeniowym, na adres mailowy: kajaki@pomorskie.eu.  ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA W BAZIE SĄ BEZPŁATNE.
Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty zostaną po weryfikacji ujęte w bazie danych przystani, pomostów i stanic kajakowych, działających na terenie województwa pomorskiego. Baza zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.kajaki.pomorskie.eu. dedykowanej dla promocji turystyki kajakowej. W każdym momencie po wpisie do bazy można zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji. Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania bazy danych znajdują się w Regulaminie naboru (załącznik nr 2).