Aktualności

Informujemy, że od dnia 26 listopada 2019 roku funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

By 27 listopada, 2019 Brak komentarzy

Informujemy, że od dnia 26 listopada 2019 roku funkcjonuje nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (znajduje się w Dębnicy Kaszubskiej, przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej).

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Dębnica Kaszubska i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, możesz bezpłatnie dostarczyć niżej -wymienione odpady do PSZOK:
-papier,
-tworzywa sztuczne (w tym plastik, opakowania wielomateriałowe oraz drobny metal),
-szkło,
-opakowania wielomateriałowe,
-bioodpady,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
-meble i inne odpady wielkogabarytowe,
-zużyte opony *,
-odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
-odzież i tekstylia,
-baterie i akumulatory,
-przeterminowane chemikalia,
-przeterminowane leki,
-odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

* Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk na pojazd, na rok, po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu.

PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie informujemy o konieczności zapoznania się z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Dębnica Kaszubska (regulamin wywieszony jest na terenie PSZOK).