AktualnościSołectwa

Publikacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

By 1 sierpnia, 2019 Brak komentarzy

Publikacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Gmina Dębnica Kaszubska publikuje apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku skierowany do hodowców zwierząt z terenu gminy Dębnica Kaszubska, w związku z obecną sytuacją epizootyczną Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w kraju:

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2), ust. 6 i art. 7 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wymagane jest by hodowcy zwierząt podejmowali działalność nadzorowaną polegającą na utrzymaniu zwierząt gospodarskich, po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Słupsku, informowali w formie pisemnej o zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej, a także o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem tej działalności, w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.”

Dodatkowo publikujemy ulotki Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku – Informacja ASF dla turystów i właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych.

Ulotka  <- czytaj tutaj