Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA ZA 2020

By 1 czerwca, 2021 Brak komentarzy

Raport o stanie gminy Dębnica Kaszubska za rok 2020 jest podsumowaniem działalności Wójta. Przedstawia główne inwestycje i osiągnięcia naszej gminy w zakresie infrastruktury, działań społecznych, ochrony środowiska, kultury, sportu i oświaty.

Zrealizowane zadania wynikają z planów przyjętych przez Radę Gminy. W Raporcie uwzględnione zostały informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz funduszu sołeckiego. Raport stanowi uzupełnienie corocznego sprawozdania finansowego, które jest obligatoryjnym dokumentem prezentującym stan budżetu gminy w minionym roku.

Chciałabym, aby ten dokument stanowił źródło wiedzy o naszej Gminie oraz o zmianach zachodzących w jej różnych obszarach. Zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Raporcie pozwoli na przyjrzenie się efektom działań Wójta Gminy w 2020 r. Mam nadzieję, że lektura dokumentu zachęci mieszkańców do dyskusji, do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój naszej gminy.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. Z wyrazami szacunku

Iwona Warkocka

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska