Aktualności

RZĄDOWY PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

By 4 stycznia, 2016 Brak komentarzy

W gminie Dębnica Kaszubska realizowany jest Rządowy program „Książki naszych marzeń”. W programie biorą udział 3 szkoły podstawowe,które będą realizować w/w program w roku szkolnym 2015/2016.Są to:

1. Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej, która otrzymała dotację celową w wysokości 2170,-
2.Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Gogolewie otrzymała dotację celową w wysokości 1300,-
3.Szkoła Podstawowa im.Leśników Polskich w Motarzynie,która otrzymała dotację celową w wysokości 1300,-

Łączna wartość programu z wkładem własnym gminy to kwota 5.962,50 zł.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup książek do bibliotek szkolnych,niebędących podręcznikami w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Skip to content