Podwilczyn

PRZEDSTAWIAMY INFORMACJĘ NA TEMAT DANEGO SOŁECTWA

SOŁTYS

Marcin Botwinionek tel. 605862087

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ

– Monika Botwinionek
– Emilia Paluszek-Pek
– Małgorzata Piorunowska
– Mariola Szapiel
– Krzysztof Piernicki

FUNDUSZ SOŁECKI
Przedsięwzięcia do wykonania w 2018 roku

SOŁECTWO STARNICE – TROSZKI (19)
Przedsięwzięcie do wykonania na rok 2019
1.Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa 4 000,00
2.Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki 2 000,00
3.Ogrzewanie remizoświetlicy w miejscowości Starnice 1 000,00
4.Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice 500,00
5.Przebudowa drogi w m. Troszki 4 000,00
6.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Troszki 4 000,00
7.Doposażenie placu zabaw w m. Starnice 7 551,20
Razem: 23 051,20

AKTUALNOŚCI

2021 NPP harmonogram na czas pandemii

| Aktualności | Brak komentarzy
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2021 ROKU…

Mobilny urzędnik

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 4 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu pn.: „Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021

| Aktualności | Brak komentarzy
Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych programu profilaktyki Formularz konsultacyjny

Zmiany odnośnie odbioru odpadów BIO

| Aktualności | Brak komentarzy
Od 1 stycznia 2021 roku frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika Od 1 stycznia…