Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą OOŚ

By 7 czerwca, 2022 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wraz Prezydentem Miasta Słupska oraz z pozostałymi partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, Gmina Ustka, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Damnica przeprowadziły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Prognozą OOŚ.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich. Prowadzone konsultacje skierowane były do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców gmin wchodzących w skład MOF Słupsk-Ustka. Oprócz mieszkańców, projekt strategii wraz z prognozą podlegał konsultacjom z właściwym dyrektorem regionalnej ochrony środowiska, państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz dyrektorem właściwego urzędu morskiego.
Konsultacje społeczne projektu dokumentu prowadzone były w terminie 21.04.2022 – 13.05.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

Sprawozdanie z konsultacji Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2022-2030 wraz z Prognozą OOŚ:

Skip to content