Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii MOF S-U 2021-2030

By 20 kwietnia, 2022 25 kwietnia, 2022 Brak komentarzy

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska wraz z Prezydentem Miasta Słupska oraz z pozostałymi partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, Gmina Ustka, Gminą Dębnica Kaszubska i Gminą Damnica przeprowadziły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka na lata 2021-2030 wraz z Diagnozą Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich. Konsultacje społeczne odbyły się w terminie od 16.02.2022 r. do 23.03.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem:

Do pobrania: Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii MOF S-U 2021-2030

Skip to content