Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2021

By 30 grudnia, 2021 Brak komentarzy

Choć jest materiałem niepalnym, elastycznym i dobrze izolującym, to mimo wszystko musi zniknąć z krajobrazu miast i wsi. Według powszechnie dostępnych badań azbest może być szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Gmina Dębnica Kaszubska sukcesywnie wspiera mieszkańców w jego usuwaniu.
Zapoczątkowany w ubiegłym roku program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska” nadal jest kontynuowany. Dzięki wsparciu samorządu z posesji mieszkańców znika niebezpieczny materiał, który później jest w bezpieczny sposób unieszkodliwiany.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2021” zakres prac obejmował:
– demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 7 nieruchomości;
– transport i utylizacja – z terenu 34 nieruchomości.
Niebezpieczny materiał został przetransportowany na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo w gminie Pruszcz.
Unieszkodliwiono 118,95 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 58 456,89 zł z czego: otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Struktura kosztu kwalifikowanego:
– koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku 44 238,00 zł
– dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na pokrycie wydatków na realizację zadania 21 676,00 zł
– inne źródła finansowania 22 562,00 zł
– RAZEM: 44 238,00 zł

http://wfos.gdansk.pl/

Skip to content