Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2022

By 30 września, 2022 Brak komentarzy

Wniosek – edycja 2022

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zachęca mieszkańców do składania wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Dębnica Kaszubska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs dla gmin województwa pomorskiego na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Konkurs kierowany jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Dębnica Kaszubska.

Udzielenie dofinansowania przez WFOŚiGW nastąpi na zasadzie refundacji kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadań objętych umową o dofinansowanie. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku. W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100% wartości zadania, zastrzega się że, brakującą część Wnioskodawca (właściciel nieruchomości/posiadacz) pokryje z własnych środków.

Uwaga: Zadanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego poszycia dachowego.

Kosztami kwalifikowanymi zadania będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu, i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, które zostały poniesione w latach 2022 – 2023, ale nie zostały zakończone przed dniem 15 listopada 2023 roku.

Zainteresowanych właścicieli nieruchomości prosimy o składanie wniosków o zakwalifikowanie nieruchomości do konkursu w terminie do 14 października 2022 roku. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Wzór wniosku, a także pozostałe dokumenty dostępne są bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska. Do wniosku należy dołączyć ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy wyrobów zdemontowanych) oraz dokumentację fotograficzną obiektu lub miejsca, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

Jednocześnie tutejszy Organ przypomina, iż zgodnie z obowiązującym „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 roku. Zgodnie z przepisami obowiązek usunięcia azbestu spoczywa na właścicielach budynków.

Skip to content