Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu Raportu o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2021 rok.

By 3 czerwca, 2022 4 czerwca, 2022 Brak komentarzy

Szanowni Państwo przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za rok 2021 stanowiący podsumowanie działalności samorządu Gminy Dębnica Kaszubska w roku 2021. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji statystycznych i analitycznych, dotyczących funkcjonowania gminy Dębnica Kaszubska w niezwykle trudnym, w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 roku 2021, opracowanych w głównej mierze wedle danych datowanych na 31 grudnia 2021 r. Wszelkie odstępstwa od tej reguły są w tekście oraz na towarzyszących mu materiałach graficznych wyraźnie sygnalizowane. Raport swoim zasięgiem obejmuje zarówno informacje ogólne jak i szczegółowe z zakresu pracy Wójta Gminy Dębnica Kaszubska i Rady Gminy Dębnica Kaszubska. W jednym dokumencie przedstawiono wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu pracy Wójta Gminy Dębnica Kaszubska i Rady Gminy Dębnica Kaszubska, a także wiele liczb, statystyk i przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie samorządu. Zatem może być on traktowany przez mieszkańców, jako źródło podstawowej wiedzy o działaniach gminy i jeden z elementów polityki transparentności działań urzędu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem. Z wyrazami szacunku

Iwona Warkocka

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

ZAŁĄCZNIKI:

Raport za 2021 rok:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Raportu o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2021 rok:

Skip to content