„Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I kwartał”

Szanowni Państwo, informujemy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębnica Kaszubska od 1 stycznia 2020r. będzie się odbywać za pośrednictwem LIDERA – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (ul. Szczecińska 112, 76 – 200 Słupsk) oraz CZŁONKA KONSORCJUM – ELWOZ ECO sp. z o. o. (ul. Słupska 2, 83 – 340 Sierakowice).

Przypominamy! Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów.