OŚWIATA

1
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej
Szkoła publiczna
2
Zespół Szkół w Gogolewie
Szkoła publiczna
3
Zespół Szkół w Motarzynie
Szkoła publiczna
4
Społeczne Szkoły im. Jana Pawła II w Niepoględziu
Szkoła niepubliczna