1
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej
2
Zespół Szkół w Gogolewie
3
Zespół Szkół w Motarzynie
4
Społeczne Szkoły im. Jana Pawła II w Niepoględziu