DRUKI DO POBRANIA

Tutaj znajdziesz wiele użytecznych i niezbędnych druków do pobrania

Ankieta dotycząca sieci gazowej

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dla odbiorców prywatynch

zadania z zakresu ochrony środowiska

przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko procedura

Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Oświadczenie – właściciel urządzeń

Oświadczenie – działalność gospodarcza

Oświadczenie – prawo własności

Oświadczenie – Spółdzielnia mieszkaniowa

Oświadczenie – Zarząd wspólnoty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Do prawidłowego przeglądania powyższych załączników zalecany jest Microosft Word , albo Open office ( oprogramowanie darmowe )