Skip to main content

NATURA 2000

MOC NATURY

Ogromne możliwości rozwoju społeczeństwa lokalnego dają w regionie pomorskim obszary Natura 2000. Jednocześnie mogą stać się istotnym źródłem dochodów.

PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Wszystkie elementy naszego programu mają jeden cel, poprawić jakość życia mieszkańców, brak fabryk, gęstych dróg i wielu innych elementów.

EKO INWESTYCJA

Program Natura 2000 nie stanowi zagrożenia dla procesów inwestycyjnych na danym obszarze, a jedynie kierunkuje, gdzie ich przeprowadzenie będzie miało nieduży wpływ na przyrodę.

Natura 2000 – źródło korzyści dla społeczności lokalnej w województwie pomorskim.

Tereny objęte tego rodzaju ochroną przyrody w regionie pomorskim mają szansę być istotnym źródłem dochodu i obiektem rozwoju społeczeństwa lokalnego.

Ze względu na swoją dogodną lokalizację oraz niezwykłe bogactwo otaczającej przyrody obszary Natura 2000 stopniowo stają się coraz poważniejszym źródłem dochodów. Dodatkowo przyczyniają się do rozwoju tych terenów zarówno pod względem kulturowym, jak i społecznym. Istotnymi możliwościami, oferowanymi osobom inwestującym w te tereny są:

  • turystyka – obszary Natura 2000 to elementy europejskiej sieci ekologicznej z naukowo potwierdzonym dobrym zachowaniem środowiska przyrodniczego. Są miejscami znanymi i docenianymi w całej Europie jako dobre do każdego rodzaju wypoczynku, szczególnie pieszych wędrówek, przejażdżek rowerowych, łowiectwa czy wędkarstwa,
  • właściciele gruntów zlokalizowanych w granicach obszarów objętych programem mogą uzyskać nawet o 20 proc. wyższe dopłaty z tytułu programów rolnych i środowiskowych, jak również ekwiwalent pieniężny za utracone korzyści,
  • dodatkowe wynagrodzenie dla miejscowej ludności za wykonywanie działań ochronnych na objętych ochroną terenach, jak np. wykaszanie, wypas itp.
  • dofinansowanie dla samorządów na realizację projektów i programów poprawiających stan infrastruktury (kanalizacja, drogi, ścieżki rowerowe, kotłownie na biomasę, programy edukacyjne i szkoleniowe, konkursy itp.).

JAKOŚĆ ŻYCIA

PRZYJEMNOŚĆ INWESTYCJI

BLISKOŚĆ NATURY

Obszary europejskiej sieci Natura 2000 na obszarze gminy Dębnica Kaszubska

Natura 2000 jest to program ochrony wyjątkowo cennych terenów przyrodniczych na terytorium Unii Europejskiej. Jego celem jest zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne oraz zagrożone wyginięciem.

Proponowany przez nas program nie stanowi zagrożenia dla procesów inwestycyjnych na danym terenie, a jedynie kierunkuje je tam, gdzie ich przeprowadzenie będzie miało nieduży wpływ na przyrodę, minimalizując w ten sposób ich oddziaływanie na środowisko.

Dzięki temu tereny te mogą być rozwijane w atrakcyjny, a zarazem ekologiczny sposób, z poszanowaniem naturalnych praw rozwoju przyrody.

Skip to content