Skip to main content

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska AVANTI

Dnia 15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Akademia mądrego rodzica” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach projektu grantowego „Inicjatywy społeczne realizowane przez lokalną społeczność na obszarze LGD PDS”. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.

Celem projektu jest poprawa jakości życia, rozwój aktywności oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodziców z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych oraz umiejętności osobistych rodziców.

Skip to content