Skip to main content

Błękitno-zielona przestrzeń – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska FOTORELACJA

Gmina Dębnica Kaszubska zakończyła realizację projektu w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Błękitno – zielona przestrzeń – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska”, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej postępujących zmian klimatycznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie działań zmierzających do adaptacji i przeciwdziałania w skali lokalnej.

Zorganizowano szkolenia i warsztaty z zakresu minimalizacji skutków zmian klimatycznych w skali lokalnej oraz zakładania ogrodów deszczowych i łąk kwietnych dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska. Szkolenia i warsztaty odbyły się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie, Zespołach Szkół w Motarzynie i Gogolewie, Społecznych Szkołach w Niepoględziu, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.

FOTORELACJA

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content