Skip to main content

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Dębnica Kaszubska informuje, iż w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn.: Błękitno-zielona przestrzeń – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska”, której celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej postępujących zmian klimatycznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie działań zmierzających do ich adaptacji i przeciwdziałania w skali lokalnej.

Planuje się, iż poprzez organizację szkoleń/warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zmian klimatycznych i ich skutków, metod adaptacyjnych, czym jest ogród deszczowy i łąka kwietna, ich znaczenie, etc. Nauczą się  jak zbudować ogród deszczowy i utworzyć łąkę kwietną, jak dobierać roślinność oraz jak je pielęgnować. Zajęcia warsztatowe pozwolą nabyć uczestnikom praktyczne umiejętności konieczne do tworzenia ogrodów deszczowych i łąk kwietnych.

Formularz zgłoszeniowy_DK_ogrody
Formularz zgłoszeniowy_Gogolewo
Formularz zgłoszeniowy_Motarzyno
Formularz zgłoszeniowy_Niepoględzie
Formularz zgłoszeniowy_ŚDS
Formularz zgłoszeniowy_zmiany_klimatu
Regulamin rekrutacji_KSOW_2020

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Skip to content