Skip to main content

Budowa dróg na Osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja projektowa

Zadanie dofinansowane z wieloletniego programu pn.: “Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”.Przedmiotem projektu jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji kompleksowego uzbrojenia terenu Osiedla Północ w Dębnicy Kaszubskiej – branża drogowa, sanitarna i elektryczna.

Dzięki opracowanej dokumentacji możliwa będzie realizacji drugiego etapu inwestycji polegającego na budowie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, co zaplanowane zostało na lata 2022 – 2023.

Całkowita wartość inwestycji: 221 300,00 zł

Wysokość dotacji: 177 040,00 zł

Skip to content