Skip to main content

„Budowa dróg – ulicy Jaśminowej i Kalinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”

W ramach wieloletniego programu pn.: “Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”, Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa dróg – ulicy Jaśminowej i Kalinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” – II etap inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg – ul. Jaśminowej, odcinka ul. Bukowej i odcinka ul. Kalinowej tworzących jeden ciąg komunikacyjny na Osiedlu Północ w miejscowości Dębnica Kaszubska wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem.

Zaplanowano budowę jezdni o dwóch pasach ruchu o nawierzchni utwardzonej kostką betonową o długości ok. 0,54 km i szerokości 5,0 m wraz z budową elementów spowalniających ruch. Zakres prac obejmuje również budowę zjazdów oraz utwardzenie poboczy. Ponadto przebudowana i wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a obszar zostanie oświetlony poprzez budowę podziemnej linii kablowej i montaż 19 szt. słupów wraz z oprawami oświetleniowymi.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki opracowanej dokumentacji w ramach pierwszego etapu inwestycji polegającego na budowie dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, co zaplanowane zostało na lata 2022 – 2023.

Całkowita wartość inwestycji: 2 075 220,00 zł

Wysokość dotacji: 1 660 176,00 zł

Skip to content