Skip to main content
znaki_strona_www

Budowa dróg – ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej

W ramach wieloletniego programu pn.: “Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026”, Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dotację celową na realizację zadania pn. „Budowa dróg – ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg – ul. Świerkowej, odcinka ul. Kasztanowej tworzących jeden ciąg komunikacyjny na Osiedlu Północ w miejscowości Dębnica Kaszubska wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Zaplanowano budowę jezdni o dwóch pasach ruchu o nawierzchni utwardzonej kostką betonową o długości około 0,41 km, szerokości 5,0 m (w miejscu poszerzenia do 6,0 m). Zakres prac obejmuje również budowę zjazdów o nawierzchni utwardzonej kostką betonową oraz wykonanie utwardzonych kruszywem poboczy. Przewiduje się również budowę oświetlenia drogowego jednostronnego – budowa podziemnej linii kablowej, montaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w ilości 13 szt. z energetycznie wydajnymi źródłami światła.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 marca 2024 r.

Planowana wartość inwestycji: 2 760 575,00 zł

Dofinansowanie w wysokości: 2 208 460,00 zł

Planowany termin realizacji: 2024 r. – 2025 r.

Skip to content