Skip to main content

Budowa drogi w miejscowości Maleniec

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku 402 m w miejscowości Maleniec. W ramach inwestycji przebudowano drogę o nawierzchni gruntowej bez chodników oraz normatywnych zjazdów. Wykonana została droga o nawierzchni z kruszywa betonowego.

Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 203 226,75 zł, w tym:

– Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 147 999,75 zł.

Termin realizacji inwestycji: od października do listopada 2020 r.

Skip to content